Skip links

Projekty Unijne

„Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w SL&S AG Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

dla działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 86 666,84 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 73 666,81 zł

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie do 30.11.2023 r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych głównie z obciążeniem układu mięśniowo – szkieletowego u 19 pracowników/czek zatrudnionych w SL&S AG Sp. z o.o.

Wartość całkowita: 86 666,84 zł
Dofinansowanie: 73 666,84 zł

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. następujące działania:

– szkoleniowe – służące przekwalifikowaniu, rozumianemu jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika) osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy
– zmodernizowanie stanowiska pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy.

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.